VERTIX 24MG * 50 TABL.

 • VERTIX 24MG * 50 TABL.
 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                    Vertix, 24 mg, tabletki
                  (Betahistini dihydrochloridum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.
-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
    informacja.
-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
    może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Vertix i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vertix
3.   Jak stosować lek Vertix
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Przechowywanie leku Vertix
6.   Inne informacje


1.   CO TO JEST LEK VERTIX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Vertix jest stosowany w leczeniu objawów choroby Ménière’a, takich jak: zawroty głowy,
dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VERTIX


Kiedy nie stosować leku Vertix:
-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z
    pozostałych składników tabletki (patrz także punkt 6 „Inne informacje”)
-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (phaeochromocytoma), rzadki nowotwór
    nadnerczy
-    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat
-    u kobiet karmiących piersią (również patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”)
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vertix:
-   jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa (wrzód
    trawienny),
-   u pacjentów z astmą oskrzelową,
-   u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub katar spowodowany uczuleniem,
    ponieważ dolegliwości te mogą się nasilić,
-   jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.


Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, pacjent powinien zapytać lekarza, czy
może stosować betahistynę.
Te grupy pacjentów powinny być pod kontrolą lekarza w czasie leczenia.


Stosowanie leku Vertix z innymi lekami


Interakcja oznacza, że leki lub inne substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie lub
powodować działania niepożądane, gdy przyjmuje się je w tym samym czasie.
Jak dotąd nie zaobserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.
Jest możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki
przeciwhistaminowe stosowane są głównie w leczeniu alergii, takich jak gorączka sienna oraz w
chorobie lokomocyjnej. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje
leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne) w tym samym czasie.


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.
.
Ciąża i karmienie piersią


Nie wiadomo czy stosowanie betahistyny w okresie ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do
mleka matki, dlatego należy unikać stosowania betahistyny u kobiet karmiących piersią.
Przed zastosowaniem betahistyny i innego każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


Betahistyna może powodować senność. W przypadku wystąpienia tego działania niepożądanego,
należy unikać czynności, wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdu i obsługa
urządzeń mechanicznych. Jeśli pacjent nie jest pewien, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego
zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vertix


Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vertix.


3.    JAK STOSOWAĆ LEK VERTIX


Betahistynę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Zazwyczaj stosowana dawka to:


Dorośli
Pół tabletki do jednej tabletki dwa razy na dobę.


Może upłynąć kilka tygodni zanim wystąpi poprawa.


Jak stosować:


Tabletkę najlepiej przyjmować podczas posiłku.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vertix


W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy poradzić się lekarza.
Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia
koordynacji ruchowej i – w przypadku zażycia większych dawek – drgawki.


Pominięcie zażycia leku Vertix


Należy poczekać, aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.


W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub
farmaceuty.
4.   MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Vertix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:


Skóra
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): wysypki skórne, świąd.


Układ pokarmowy
Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): łagodne
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia.


Układ nerwowy
Bóle głowy, senność (częstość występowania nie jest znana).


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienionych w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5.   PRZECHOWYWANIE LEKU VERTIX


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie należy stosować leku Vertix po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po
napisie: „Nie stosować po” lub „Termin ważności:”


Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6.   INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Vertix
Substancją czynną jest betahistyny dichlorowodorek.
Jedna tabletka leku Vertix zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.


Pozostałe składniki to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka
koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.


Jak wygląda lek Vertix i co zawiera opakowanie


Vertix, 24 mg, tabletki: okrągła, biała do białawej tabletka z rowkiem dzielącym na jednej stronie.
Tabletka może być dzielona na dwie połowy.


Blistry w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania:
20 tabletek po 10 tabletek w blistrze
30 tabletek po 10 tabletek w blistrze
50 tabletek po 10 tabletek w blistrze
100 tabletek po 10 tabletek w blistrze


Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie


Podmiot odpowiedzialny:
Farma-Projekt Sp. z o.o.
ul. Józefińska 2
30-529 Kraków
Polska


Wytwórca:
Catalent Germany Schorndorf GmbH
Steinbeisstraβe 2
D-73614 Schorndorf
Niemcy

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest interpretowany!
    zła           dobra
 • Producent: RECORDATI
 • Kod produktu: 8347223
 • Dostępność: W magazynie
 • 50.65zł